Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten geleverd door CREATIVESOULS STUDIOS (hierna CSS genoemd) en vallen onder het Nederlandse recht. Door CSS werkzaamheden te laten verrichten bevestigd de opdrachtgever dat hij onze algemene voorwaarden accepteert.

De rechten voor alle ontwerpwerkzaamheden, inclusief woorden, afbeeldingen, ideeën, visualisaties en illustraties worden door CSS behouden, mits specifiek schriftelijk is aangegeven en na betaling van alle openstaande facturen. Als verschillende ontwerpen gepresenteerd worden en hier een van wordt gekozen, zal enkel het gekozen ontwerp gezien worden als het opleveren van het eindproduct. Alle andere ontwerpen blijven eigendom van CSS, behalve als hierover specifiek schriftelijk een afspraak is gemaakt.

Project Acceptatie

1.1 CSS zal de opdrachtgever via email een offerte toesturen. Onze algemene voorwaarden zijn te alle tijde leesbaar op de CSS website. Op verzoek kunnen we de algemene voorwaarden ook via email als bijlage meesturen met de offerte.

1.2 Een kopie van de offerte zal door de opdrachtgever ondertekend en voorzien van een datum teruggestuurd moeten worden om aan te geven dat de offerte is goedgekeurd.

1.3 De opdrachtgever mag de offerte ook via een korte email onder vermelding van het offertenummer goedkeuren.

Ontwerpkosten

2.1 Kosten voor producten of diensten die CSS leveren zullen op de offerte aan de opdrachtgever worden gespecificeerd. Zodra de opdrachtgever de offerte ondertekend terugstuurt met vermelding van de datum, of via een korte email onder vermelding vanhet offertenummer goedkeurt is de opdrachtgever gebonden aan onze algemene voorwaarden. Mits anders afgesproken met de opdrachtgever, zijn voor alle ontwerpdiensten een aanbetaling van 50% van de offerteprijs benodigd, voordat de opdracht gestart wordt en de opdrachtgever het product of dienst onder ogen krijgt voor beoordeling. De overige 50% van de offerteprijs zal na voltooiing van het project betaald moeten worden voordat het eindproduct geleverd wordt aan de opdrachtgever.

Bronbestanden

3.1 CSS zal de opdrachtgever voorzien van PDF bestanden voor drukwerk, of andere grafische bestanden die van te voren zijn afgesproken.

3.2 De kosten voor ontwerpwerkzaamheden beslaan niet het vrijgeven van onze eigendomsrechten van de bronbestanden, zoals INDD, PSD, AI, PNG, raw code of andere bronbestanden. Als de opdrachtgever deze bronbestanden nodig heeft om een
in-house of andere ontwerper aanpassingen te laten maken aan het door CSS geleverde eindproduct zullen hier aparte kosten voor in rekening worden gebracht of een zogenaamde “buy-out” worden aangeboden.

Aanvullende kosten

4.1 Aanvullende kosten voor producten of diensten, die niet tot de originele opdracht behoren zullen apart in rekening gebracht worden en dienen meteen na goedkeuring van de aanvullende offerte volledig betaald te worden.

Betaling

5.1 De opdrachtgever zal via email voorzien worden van een factuur.

5.2 Vragen met betrekking tot de factuur dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum ingediend te worden bij CSS.

5.3 Openstaande facturen die niet binnen 30 dagen worden voldaan kunnen verhoogd worden met wettelijke vastgestelde aanvullende incassokosten.

5.4 Betalingen kunnen via bankoverschrijving voltooid worden.

5.5 CSS zal het eindproduct pas leveren na volledige betaling van de openstaande factuur/facturen.

Copyrights en trademarks

6.1 Door tekst, afbeeldingen en andere data voor gebruik op een website of andere media aan CSS te leveren, verklaart de opdrachtgever dat deze over de benodigde copyright en/of trademark rechten bezit. Het eigendomsrecht van dit soort materialen ligt bij de opdrachtgever of rechtmatige copyright en/of trademark eigenaar.

6.2 Alle illustraties, afbeeldingen, fotografie en tekst die door CSS geleverd of ontworpen is voor de opdrachtgever blijft het eigendom van CSS en/of de leveranciers, behalve als het eigendomsrecht schriftelijk door CSS is overgedragen aan de opdrachtgever. Een licentie voor het gebruik van deze middelen wordt enkel aan de opdrachtgever gegeven voor gebruik in het door CSS geleverde eindproduct en mag nooit voor andere doeleinden worden gebruikt.

6.3 De opdrachtgever mag een schriftelijke verklaring van CSS vragen, waarin wordt aangegeven dat CSS toestemming geeft voor het gebruik van middelen voor andere doeleinden waar CSS eigendomsrecht van heeft.  De opdrachtgever mag de middelen enkel gebruiken nadat de schriftelijke toestemming is ontvangen.

6.4 Software, code, plugins of andere middelen van derde partijen die gebruikt zijn in web of digitale projecten zijn eigendom van de makers. Aanvullende licentie kosten of kosten voor upgrades zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, niet CSS.

6.5 Door tekst, afbeeldingen of andere middelen aan CSS te leveren geeft de opdrachtgever CSS toestemming om deze middelen vrij te gebruiken voor het eindproduct van de opdrachtgever.

6.6 CSS behoudt het recht om middelen die achteraf copyright of royalties bevatten op de website van de opdrachtgever te vervangen.

6.7 De opdrachtgever kan CSS niet verantwoordelijk en aansprakelijk stellen stellen voor het gebruik van middelen waarvoor de opdrachtgever niet over de juiste copyright rechten of toestemming beschikt.

Aanpassingen

7.1 De opdrachtgever stemt toe dat aanpassingen die tijdens het project voor aanvullende werkzaamheden zorgen, of aanpassingen die na goedkeuring van het eindproduct doorgevoerd moeten worden extra kosten met zich mee brengen.

Licenties

8.1 Ieder ontwerp, tekst, illustratie, idee, foto of code die door CSS voor de opdrachtgever is gemaakt mag de opdrachtgever slechts één keer gebruiken en mag niet aangepast, hergebruikt, of herverdeeld worden zonder specifieke schriftelijke  toestemming van CSS.

8.2 Al het designwerk – waarbij een risico bestaat dat een andere partij deze zou kunnen claimen – zou al van te voren door de opdrachtgever moeten zijn geregistreerd bij de juiste autoriteiten, voordat het werk gepubliceerd wordt of voor het eerst gebruikt wordt.

8.3 De opdrachtgever stemt toe dat CSS niet verantwoordelijk en aansprakelijk zal kunnen worden gehouden voor verlies of schade van een product of dienst.

Aanlevereisen

9.1 De opdrachtgever erkent de definitie van CSS als het gaat om acceptabele aanlevereisen voor een project.

9.2 Tekst moet elektronisch bij CSS worden aangeleverd als tekst (.txt), Microsoft Word (.docx), via email of door middel van toegang tot een gedeelde Google Drive.

9.3 Afbeeldingen moeten door de opdrachtgever bij CSS worden aangeleverd door middel van email, WeTransfer of Google Drive en moeten aan de door CSS opgestelde aanlevereisen voldoen. CSS is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van aangeleverde afbeeldingen, wanneer de opdrachtgever deze naderhand onacceptabel vindt.

9.4 CSS kan niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit van afbeeldingen als de opdrachtgever wilt dat afbeeldingen gescanned worden uit geprinte materialen.

9.5 Aanvullende kosten worden in rekening gebracht voor fotografie, art direction, zoeken naar fotografie, het omzetten van media, digital image processing, kleurcorrectie of het aanpassen van afbeeldingen.

Duur van een design project

10.1 Elke indicatie die CSS geeft van de duur van een project moet door de opdrachtgever gezien worden als een schatting. CSS kan niet verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden worden voor projecten die langer duren dan ingeschat. De geschatte projectduur zal starten op het moment dat de aanbetaling voor het project door CSS is ontvangen of de startdatum schriftelijk is bevestigd door CSS.

Toegangsrechten

11.1 De opdrachtgever stemt toe om CSS toegang te geven aan computersystemen, andere locaties, gebruikersrechten, gebruikersnamen en wachtwoorden die benodigd zijn om een project te voltooien.

11.2 De opdrachtgever zal alle benodigde materialen, elektronisch of anders op tijd aanleveren.

Voltooiing van een project

12.1 Een project is voltooid op het moment dat de opdrachtgever het eindproduct in handen heeft. Andere diensten zoals printen, productie van display panelen, fotografie, het uploaden van een website of publicatie, etc. worden gezien als een apart project en brengen indien anders schriftelijk afgesproken aanvullende kosten met zich mee.

Webdesign

13.1 Voordat CSS start met het coderen van een website zal de opdrachtgever een sjabloon moeten goedkeuren. Zodra het sjabloon is goedgekeurd zal CSS beginnen met coderen, wijzigingen van navigatie items, kleuren, structuur of content waarvoor het sjabloon zal moeten worden aangepast brengen aanvullende kosten met zich mee.

13.2 Zodra het ontwerp van een website compleet is zal CSS de opdrachtgever 14 dagen de gelegenheid geven om het eindproduct te beoordelen. CSS zal kleine aanpassingen binnen deze periode kosteloos doorvoeren. Kleine aanpassingen zijn tekstuele veranderingen en het verplaatsen van items op de pagina. Aanpassingen van afbeeldingen, kleurenschema’s of navigatie elementen vallen hier niet onder. Kleine aanpassingen kunnen door de opdrachtgever via email aan CSS worden doorgegeven. Als de opdrachtgever niet binnen de beschikbaar gestelde beoordelingstijd kleine aanpassingen doorgeeft, gaat CSS er van uit dat de opdrachtgever het oorspronkelijke ontwerp heeft goedgekeurd.

Domeinregistratie

14.1 CSS kan niet de beschikbaarheid van een domeinnaam garanderen. Daarom zal de opdrachtgever zelf een domeinnaam moeten registreren.

Zoekmachines

15.1 Acceptatie door een zoekmachine of een hoge pagerank kan niet door CSS worden gegarandeerd. CSS raadt daarom aan dat opdrachtgevers een professioneel SEO bedrijf in dienst neemt om te helpen met search engine optimization.

Design credits

16.1 De opdrachtgever stemt er in toe dat CSS een kleine credit op geprint materiaal, displays, advertenties en/of een link naar de CSS website op de website van de opdrachtgever mag plaatsen. Dit kan in de vorm van een klein logo of een kleine tekstuele link in de footer van de website van de opdrachtgever. De opdrachtgever stemt ook toe dat CSS websites en andere designs voor demonstratieve doeleinden op hun eigen website mogen plaatsen, inclusief een link naar de website van de opdrachtgever. Ook mag CSS de designs gebruiken in hun eigen publiciteit en portfolio’s.

Recht om te weigeren

17.1 CSS zal in designs geen tekst, afbeeldingen of andere data verwerken die beschouwd worden als immoreel, beledigend, obscene of illegaal.

Annuleren

18.1 Het annuleren van een opdracht kan slechts schriftelijk en voorzien van een naam en handtekening van de opdrachtgever gedaan worden. Hier zitten, naast de aanbetaling, annuleringskosten aan verbonden Deze kosten zijn afhankelijk van de al reeds verrichte werkzaamheden.

Disclaimer

19.1 CSS biedt geen garanties en zal niet verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden kunnen worden voor het verlies van data. CSS reserveert het recht om hulp van derde partijen in te schakelen om een opdracht te voltooien.

Algemeen

20.1 CSS heeft te alle tijde het recht om de algemene voorwaarden aan te passen. Aanpassingen zullen tijdig schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld worden.

Acceptatie algemene voorwaarden

21.1 Bij het plaatsen van een opdracht voor een product of dienst van CSS, via email, mondeling of in schrift, begrijpt de opdrachtgever dat onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden zijn vrij beschikbaar op www.cs-studios.nl

21.2 Door een offerte ondertekend of via een korte email onder vermelding van het offertenummer terug te sturen accepteert de opdrachtgever de van te voren afgesproken prijs van de opdracht en de bijbehorende algemene voorwaarden.

Home | UX Portfolio | DienstenContact

algemene voorwaarden | © 2006-2019 Creativesouls Studios | KvK nr: 02094759 | btw-id: NL001441906B64